FANDOM


Broken Gloves Tier: 0
Stat Bonus: +1 DEX

Leather Gloves Tier: 1
Stat Bonus: +2 DEX

Nail-Coated Leather Gloves Tier: 2
Stat Bonus: +3 DEX

Fenrir Claws Tier: 3
Stat Bonus: +3 ATT +4 DEX

Robotic Gloves of Victory Tier: 4
Stat Bonus: +5 DEX

Icy Gloves Tier: 5
Stat Bonus: +6 DEX

Pumpkin Layer Gloves Tier: 6
Stat Bonus: +7 DEX

Cat Claws Tier: 7
Stat Bonus: +3 ATT +8 DEX

Spider Legs Tier: 8
Stat Bonus: +9 DEX